KONBALIDAZIOAK

 

Araututako irakaskuntzan ikasle bat matrikulatzen denean, dagokion mailan kokatzeko, ikasleak aurretik eginado ikasketen konbalidazioak kontutan hartu ahal izango dira. Horretarako, ikasketa hauen ziurtagiri ofizialen aurkezpena ezinbestekoa izago da.

 

Beste herri batzuetan egindako ikasketen konbalidazioak egiteko aukera ere badago. Horretarako, dokumento ofizialak aurkeztu beharko dira baita ere.

 

Informazio gehiagorako edo kasu konkretuak aztertzeko Gernikako ikastetxetik pasatu edo tyelefonoz deitu eta orientatzailearekin hitzordua hartu.

 

CONVALIDACIONES

 

En las enseñanzas regladas, al ubicar a un/a alumno/a en un nivel/modulo, se podrán tener en cuenta las covalidaciones de los estudios realizados (previa presentación del justificante oficial) con el plan de estudios de la enseñanza de adultos. 

 

 

También existe la posibilidad de convalidaciones con planes de estudios de otros paises, también previa presentacion de documentos oficiales.

 

 

Para más información o mcasos particulares pasar por el centro de Gernika-Lumo o pedir cita por teléfono con el orientador.