HEZKUNTZA ESKAINTZA

 

Irakaskuntza mota bi bereizten dira: Araututakoa eta Arautu gabekoa:

 

ARAUTUTAKO Irakaskuntza
 

Hiru  gradutan antolatuta dago.
 

Hasierako irakaskuntzak I (Gradu I): Alfabetatze maila da. Globalizatuta, arlorik gabe: Irakurketa-idazketa eta oinarrizko matematikak. 12 ordu astean.

Hemen, gehien bat, beraien jatorrizko herrialdeetan alfabetizatu gabeko  etorkinak kokatzen dira. Gernika-Lumo, Lekeitio, Markina-Xemein eta Ondarroan.
 

Hasierako irakaskuntzak II (Gradu II). Gradu I-en  jarraipena. Sendotze maila da.  

12 ordu dira astean eta 3 eremutan banatuta dago:

Komunikazioa: Gaztelania eta Literatura, Euskara eta Literatura, Atzerriko hizkuntza: Ingelesa.

Zientifiko-teknologikoa: Matematikak, Biologia-Geologia, Fisika-Kimika, Informatika.

Gizarte Geografia, Historia.

Hemen kokatzen diren ikasleak,  gradu I-etik datozenak eta alfabetizatuta dauden, baina bere garaian oinarrizko ikasketak amaitu ez zituzten ikasleak dira (aintzinako “certificado de escolaridad”, “graduado escolar” ez duten ikasleak). Ikasleak hiru eremutan, bitan edo batean matrikulatu daitezke. Gernika-Lumo, Lekeitio, Markina-Xemein eta Ondarroan.
 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (Gradu III): ESO/DBH titulu ofiziala ateratzeko da.

15 ordu dira astean eta 3 eremutan banatuta dago:

Komunikazioa: Gaztelania eta Literatura, Euskara eta Literatura, Atzerriko hizkuntza: Ingelesa.

Zientifiko-teknologikoa: Matematikak, Biologia-Geologia, Fisika-Kimika, Informatika.

Gizarte Geografia, Historia.

Hemen kokatzen diren ikasleak,  gradu II-tik datozenak, ESO/DBH ikasketak amaitu gabe daukatenak eta bere garaian “graduado escolar” lortu zuten ikasleak, baina ESO/DBH titulu ofiziala lortu nahi duten ikasleak dira. Ikasleak hiru eremutan, bitan edo batean matrikulatu daitezke.

Gradu III amaitu ostean, ikasleek DBH-ko titulu ofiziala eskuratzen dute. Titulu honek, Batxilergoa edo Erdi Mailako Heziketa Ziklo bat ikasteko aukera ematen die ikasleei.

 

ARAUTU GABEKO Irakaskuntza
 

Lehentasuna daukaten programak (matrikula ekaina eta irailean)
 

Etorkinentzako talde espezifikoak. Gaztelera atzerritarrentzat.

Euren jatorrizko herrietan alfabetizatuta dauden etorkinentzako.
 


 

 

 

HERRI BAKOITZEKO ETA KURTSO BAKOITZEKO ESKAINTZA ZEHATZAGOA IKUSTEKO DAGOKION IKASTURTEKO ATALERA JO.  
 

 

 

 

 

 

OFERTA FORMATIVA

 

 

Nuesta oferta educativa es de 2 tipos: Reglada y No Reglada.

 

Enseñanzas REGLADAS

 

La Enseñanza Reglada está dividida en 3 GRADOS. Cada grado se divide en 4 módulos o niveles:

 

Eseñanzas Iniciales I (Grado I): es el que corresponde a las enseñanzas iniciales y es global:

Alfabetización. Lectura, escritura, matemáticas y algo de informática.  Son 12 horas semanales.

Este grado está dirigido, sobretodo, al alumnado inmigrante que no está alfabetizado en su idioma. En Gernika-Lumo, Lekeitio, Markina-Xemein y Ondarroa. 

      

Enseñanzas Iniciales II (Grado II): Es la continuación del Grado I. Son 12 horas semanales y comprende 3 ámbitos:

Ámbito de Comunicación: Lengua castellana y Literatura, Euskera y Literatura, Lengua Extranjera: Inglés.

Ámbito Científico tecnológico: Matemáticas, Biología-Geología, Física-Química, Informática.

Ámbito Social: Geografía, Historia.

Este grado está dirigido a los alumnos que han cursado el Grado I o a aquellos alumnos ya alfabetizados, pero, que en su día, no finalizaron los estudios básicos (alumnos con “certificado de escolaridad”, que no obtuvieron el “graduado escolar”).
Los alumnos pueden matricularse en los  3 tres ámbitos, en dos o en uno, dependiendo del tiempo del que dispongan. En Gernika-Lumo, Lekeitio, Markina-Xemein y Ondarroa.

 

Enseñanza Secundaria (Grado III): Es el que conduce al título de Secundaria (ESO/DBH). Son 15 horas semanales y comprende 3 ámbitos:

Ámbito de Comunicación: Lengua castellana y Literatura, Euskera y Literatura, Lengua Extranjera: Inglés.

Ámbito Científico tecnológico: Matemáticas, Biología-Geología, Física-Química, Informática.

Ámbito Social: Geografía, Historia.

Este grado está dirigido a los alumnos que han cursado el Grado II, a alumnos que habiendo cursado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), no han obtenido el título ya los alumnos que en su día obtuvieron el “graduado escolar” y ahora quieren obtener el título de Secundaria.

Los alumnos pueden matricularse en los  3 tres ámbitos, en dos o en uno, dependiendo del tiempo del que dispongan.

 

Enseñanzas NO REGLADAS

 

Programas prioritarios 

 

Grupos específicos para extranjeros. Castellano para extranjeros.

Para alumnado alfabetizado en su país que quiere aprender castellano.6 horas semanales

 

PARA CONOCER LA OFERTA FORMATIVA CONCRETA POR PUEBLOS Y AÑOS HAZ CLIC EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE AL CURSO ESCOLAR