ORGANIGRAMA

eSKOLAKO KONTSEILUA

 • Zuzendaria

 • Ikasketa burua

 • Idazkaria

 • 15 ikaslegoaren ordezkari

 • 10 irakaslegoaren ordezkari

 • Udalaren ordezkaria

ZUZENDARITZA TALDEA

 • Zuzendaria   

 • Ikasketa burua   

 • Idazkaria   

 •  

BESTE KARUGUAK
 

 • Gaueko ikasketa burua

 • Lan arriskuen arduraduna

 • Administrazio kudeaketa arduraduna AKA

 • Zirkuluen arduradunak

 • Mintegi buruak

 

ORGANIGRAMA

 

CONSEJO ESCOLAR

 • Director/a

 • Jefe/a de Estudios

 • Secretario/a (con voz, pero sin voto)

 • 15 representantes del alumnado

 • 10 representantes del profesorado

 • Representante del Ayuntamiento

EQUIPO DIRECTIVO

 • Director/a 

 • Jefe/a de estudios   

 • Secretario/a   

 •  

OTROS CARGOS

 • Jefe/a de estudios nocturno

 • Responsable de riesgos laborales

 • Encargado/a de gestión administrativa. E.G.A.

 • Responsables de círculo

 • Jefe/as de Departamento 

 •