MATRIKULA

 

EPEAK

 

  • Ikasturtean zeahr matrikula epe ezberdinak egoten dira:

1. lauhilabeterako matrikula epea ekainaren amaieran eta irailaren hasieran zabaltzen da.
2. lauhilabeterako berriz, urtarrilaren amaieran.   

 

Egun eta ordu zehatzak  web orrian argitaratzen ditugu (atal egonkor bat dago horretarako; "Matrikula Berriak") eta karteletan ere bai. Telefonoz kontsultatu ahal dituzue edo hemen klik eginez.

 

"Gaztelania Atzerritarrentzako" ikastaro bereziak kurtso osoan zehar zabalik egoten dira, dagokion taldean leku librerik egonez gero.

 

BETEBEHARRAK

 

Matrikulatzeko 18 urte baino zaharragoa izatea (edo dagokion urte naturalean betetzea) baldintza bakarra da.

 

Nortasun agiri ofizial bat (NAN, egoitza baimena, pasaportea,...) ekarri behar da. Karnet argazki bat ere eskatzen da eta araututako irakaskuntzan matrikula egiteko aurretik egindako ikasketeen ziurtagiria dagokion mailan kokatzeko.

 

 

MATRÍCULA

 

PERIODOS

 

  • Durante un curso escolar hay varios periodos de matrícula.

Para el primer cuatrimestre la matrícula normalmente se abre a finales de junio y a principios de septiembre.
Para el segundo cuatrimestre a finales de enero.

 

Los días y horas concretas las publicamos en la web (hay un apartado permanente para ello; "Nuevas Matrículas") y en diferentes carteles. Podéis consultarlas también por teléfono o haciendo clic aquí. 

 

Los cursos de "Español para Extranjeros" permanecen abiertos durante todo el curso escolar siempre que haya sitio en el grupo correspondiente.

 

REQUISITOS

 

Para matricularse es necesario ser mayor de 18 años o cumplirlos en el año natural del curso en el que se quiere matricular.

 

Solo se necesita traer un documento de identidad oficial (DNI, permiso de residencia, pasaporte...). También se pide una fotografía de carnet y en caso de matricularse en la enseñanza reglada un certificado de estudios realizados para ubicar a la persona en el nivel correspondiente.